Wat wij doen

Google Ads campagnes

Google Ads is de ideale manier om online, potentiële klanten te bereiken. De populaire zoekmachine, die door maar liefst 94% van de Nederlandse zoekers op internet wordt gebruikt, biedt een advertentieprogramma waarbij u tegen kosten per klik kunt adverteren. Het adverteren met Google Ads heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een specialisme met als doel een zo gunstig mogelijke ROI (Return On Investment) op uw campagne te behalen. Google Ads biedt steeds meer functionaliteiten die het beheren van campagnes niet eenvoudiger maken.

Online marketing plan

Waarom Google Ads aan ons uitbesteden?

Cartel heeft ten eerste Google gecertificeerde specialisten in dienst die u op een eerlijke wijze kunnen adviseren over de insteek van uw account en daarbinnen uw specifieke campagnes. Cartel is tevens Google Partner. U kunt er dus van uitgaan dat u het hoogst haalbare uit uw Google Ads campagnes haalt.

Aandacht voor content

Daarnaast heeft u mogelijk ook een website van Cartel. Onze ervaring leert dat het succes van uw Google Ads campagnes enerzijds afhangt van de inhoud van uw Google Ads account, maar ook uw website speelt een belangrijke rol bij het succes. Omdat wij volledig toegang hebben tot uw website, zijn wij in staat de synergie te leveren die uw campagne tot een succes zal maken. Wanneer u nieuw start met Google Ads ontvangt u eenmalig €150,- gratis klikbudget.

Aandacht voor content
Doelen en strategie

Doelen en strategie

Wanneer u besluit Google Ads in te zetten, is het belangrijk een aantal zaken goed op een rij te hebben. Cartel kan u hier uiteraard van gedegen advies voorzien. Onze Google Ads specialist zal samen met u in een sessie vaststellen wat het doel is van het account (of meerdere doelen) en een aantal andere belangrijke zaken bespreken zoals de strategische insteek.

Cartel biedt u drie heldere pakketten.

  • Basis: Tot 5 campagnes per maand - Vanaf € 240,- per maand
  • Medium: Van 5 t/m 10 campagnes per maand - Vanaf € 290,- per maand
  • Large: Meer dan 10 campagnes per maand - Vanaf € 320,- per maand
Pakketkeuze en budget

Pakketkeuze en budget

Na uw keuze voor een pakket met meerdere campagnes, is het noodzakelijk om te bepalen hoeveel van uw budget naar welke campagne gaat. Uw Google Ads specialist bij Cartel zal u hierover adviseren.

Beheer van de account

Het beheren van een Google Ads account heeft in principe één hoofddoel en dat is optimalisatie. Optimalisatie omvat het aanbrengen van tactische aanpassingen om een zo gunstig mogelijk CPC (Cost per Click) te bereiken. Dit vertaalt zich vervolgens weer door naar een zo gunstig mogelijke CPL (Cost per Lead) of CPS (Cost per Sale).

Beheer van de account
Rapportage

Rapportage

In een maandelijkse rapportage krijgt u een overzicht van de prestaties van uw Google Ads account, onderverdeeld in de prestatie van de individuele campagnes. Middels deze rapportage krijgt u inzicht in o.a. aantal kliks, CPC (kosten per klik), CTR (click through rate), aantal vertoningen en CPA/CPL (cost per acquisition/cost per lead).

Landingspagina’s

Vaak is het raadzaam om voor de effectiviteit van uw Ads campagnes extra landingspagina's in te richten.

Hiervoor biedt Cartel drie opties:

Eenvoudige landingspagina

Een eenvoudige landingspagina t.b.v. uw Google Ads campagne. Deze pagina bevat de actie met een reactieformulier en wordt ontworpen met het oog op optimale conversie. Geschikt voor eenmalige acties met een beperkte looptijd.

Uitgebreide landingspagina

Een landingspagina t.b.v. uw Google Ads campagnes. Deze pagina bevat maximaal vier acties met een reactie- formulier en wordt ontworpen met het oog op optimale conversie en indexatie. Ideaal voor acties met een langere looptijd.

Maatwerk landingspagina

Voor specifieke acties adviseren wij maatwerk. De marketeer zal met u bespreken wat de insteek moet zijn van de landingspagina. Daarna zal deze het gewenste bespreken met een ontwikkelaar. Hierna krijgt u een realistische inschatting.

A/B tests

Wilt u echt het maximale uit uw Google Ads campagnes halen? Dan biedt Cartel ook nog de mogelijkheid om A/B tests te doen op uw landingspagina’s. Hiermee kunnen er variabelen, zoals kleuren, posities van buttons, etc., worden getest om zo te bepalen welke variant van uw landingspagina’s de meeste conversie opleveren. Bij Cartel zijn cases bekend waar A/B testing van formulieren leidde tot een stijging van het conversiepercentage met meer dan 100%!

A/B tests
Zoekmachineoptimalisatie

Consultancy

Online marketing en in dit geval Google Ads is een zeer specialistisch gebied. U heeft waarschijnlijk uw handen vol aan uw eigen taken waardoor het vaak een onbegonnen zaak is om u in een dergelijk specialisme te verdiepen. Om deze reden bieden wij als optie consultancy aan. Dit houdt in dat één van onze specialisten een afspraak bij u op kantoor inplant om al uw vragen te bespreken en indien gewenst, advies op maat zal geven en wellicht zaken kan verklaren.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Wij zijn op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 bereikbaar

Get in touch